Kadın Zamanı'na dair

Kadın Zamanı'na Dair

Kadın Zamanı, kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ve toplumun her alanında kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılının Temmuz ayında kurulmuş bir kadın örgütüdür.

KADIN ZAMANI’NDA NE YAPACAĞIZ?

Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda güçlenmelerine, görünür kılınmalarına, tüm olanaklardan eşit biçimde yararlanabilmelerine ve bu bakış açısının anaakımlaştırılmasına destek olacak faaliyetler gerçekleştireceğiz.

Ötekileştirmeye karşı eşitliği savunacak, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı mücadele edecek, kadınların ezilmesi ve sömürülmesinin sonucu ortaya çıkan tüm ayrımcılık ve eşitsizliklere karşı farkındalık yaratacak çalışmalarda bulunacağız.


Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanması için her türlü çalışmanın yürütücüsü, destekçisi ve takipçisi olacağız.


Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların bir araya gelince neler yapabileceğini, hakları unutulan birey sayılmayan çocukların toplumsal cinsiyet rollerine göre yetiştirilmediğinde dünyanın nasıl ters yüz olabileceğini, varlıkları dahi kabul edilmeyen lgbti+’ların görünür ve eşit yaşamın bir parçası olduğunda heteroseksüellerin de özgürleşeceğini göstereceğiz.

VE…

Erkek egemen zihniyete cevabı biz kadınlar hep birlikte vereceğiz.

Evde, sokakta, fabrikalarda, plazalarda, okullarda, hastanelerde, akademide, sanatta, siyasette, sporda ya da edebiyatta, var olduğumuz tüm yaşam alanlarında haklarımızı savunacak; eşit, adil bir yaşamı birlikte inşa edeceğiz!

HEP BİRLİKTE;

Bizler, hapsedilmek istendiğimiz evlerden, sıkıştırıldığımız rollerden çıktık bir kere, ailede reis, toplumda yöneten, siyasette karar verici olanların kimler olduğunu öğrendik ve bir daha da unutmayacağız!

“Kadın Zamanı”ndaki gücümüz, coşkumuz, neşemiz ve inancımızla yapacaklarımızı müjdeliyoruz. Gözlerimiz, başımız önde, suskun, mutsuz yürüdüğümüz yolları bundan sonra birlikte, başımız dik, sesimiz yüksek, kalbimiz coşkuyla dolu yürüyelim diye “Kadın Zamanı”nda buluşuyoruz!