Şiddet Türleri

Kadına yönelik şiddet, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi'nin birinci maddesine göre; Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanmasıdır. Aynı bildirgenin ikinci maddesinde, bu tanımın ailede ve yakın çevrede olagelen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddeti de kapsayacak fakat bununla kısıtlanmayacak şekilde yorumlanması gerektiğini belirtmektedir.

Kadına yönelik şiddet kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan, cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasından kaynaklanan, kadın bireylerin insan haklarını ihlal eden eylemlerdir. Bu eylemlerin neler olduğunu fark etmek ve mücadele edebilmek için öncelikle bilmemiz gerekiyor.

Bedenimize yönelik her türlü saldırı fiziksel şiddet içerisine girmektedir. Fiziksel şiddette şiddet uygulayan kişi bedensel üstünlük kurarak direk temas ederek ya da bir eşya, nesne, hayvan kullanarak eylemi gerçekleştirebilir.
 • Evden çıkmasına izin vermemek,
 • Tokat, tekme, yumruk atmak, boğazını sıkmak, ısırmak, kolunu bükmek, saçını çekmek, itmek,
 • Kesici aletler veya yanıcı yakıcı maddeler ile direk kişiye ya da korkutmak amacıyla bir eşyaya zarar vermek,
 • Sağlık sorunları yaşamasına sebep olmak,
 • Sağlık sorunları yaşayanların sağlık hizmeti almalarına engel olmak,
 • Kendini öldürmesi için zorlamak, Yakınlarımıza zarar vermek
Duygusal şiddet olarak da bilinen psikolojik şiddet gözle görülür bir şiddet değildir. Ruh sağlığımızı, benliğimizi ve duygularımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer şiddet türleri içerisinde de psikolojik şiddete rastlanmaktadır. Şiddet uygulayan kişi şiddet uyguladığı kişiyi sindirmek, ona yaptırım uygulamak, kendisine bile yabancı olacağı bir duruma getirmeye çalışır. En sık rastlanılan şiddet türlerinden biri olan psikolojik şiddet fark etmek ve önlem almak kişiler için biraz zorlayıcı olabilmektedir. Psikojik şiddete duygusal ilişkilerde, iş yerlerinde ve aile ortamında çok sık rastlanılmaktadır.
 • Her türlü tehdit etme davranışı,
 • Şantaj yapmak,
 • Başka kadınlar ile kıyaslamak (Anne olan kadınların anneliğini kıyaslamak)
 • Kıskançlık
 • Yaşam ve giyim şekline müdahale etmek, kişinin rızası olmadan yönlendirmek
 • Kişisel gelişim, eğitim ve öğretimine engel olmak,
 • Başkaları ile kurduğumuz ilişkilere doğrudan müdahale etmek ya da dolaylı olarak baskı yaparak müdahale etmek, ve yanlızlaştırmak,
 • Uyguladıkları şiddetin sebebi olarak şiddete maruz kalan kişiyi suçlamak,
 • Kurulan ilişki içersinde ya hiç söz hakkı vermemek ya da görmezden gelmek.
Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan ekonomik olanaklardan mahrum bırakma, ekonomik olanaklar ve parayı bir kontrol, tehdit ve yaptırım olarak tezahür etmesi ekonomik şiddettir.
 • Çalışmaya engel olunması,
 • Kısıtlı para vermek ya da hiç para vermemek,
 • Aileyi ilgilendiren ekonomik kararları alırken bilgi verilmemesi,
 • Maaşa, paraya ve kişisel eşyalarına el konulmasına
 • Mirastan pay verilmemesi,
 • Zorla borçlandırmak,
 • İş hayatına müdahale etmek,
 • Kadın istihdamına izin verilmemesi,
 • İstenilmeyen bir işte zorla çalıştırılması,
 • İş hayatındaki ileri pozisyonların kısıtlanması,
 • Eşit işe eşit ücret verilmemesi ve kadının daha az kazanması.
Kişinin kendi rızası olmadan başka biri tarafından sosyal medya araçları aracılığıyla psikolojik, cinsel hatta ekonomik zarar vermeyi amaçlayan saldırılardır.
 • İnternet ya da telefon ile sürekli görüşmeye zorlamak, aramak, mesaj göndermek,
 • İnternet veya telefon aracılığı ile sürekli takip etmek,
 • Rızamız ya da zorla çektirilen görüntüleri iznimiz olmadan yaymak ya da yaymak ile tehdit etmek,
 • Sosyal medya hesaplarımızı veya telefonumuzu sürekli kontrol etmek,
 • Fotoğraf ve video göndermemiz için baskı kurmak ya da gizlice görüntülerimizi çekmek,
 • Sosyal medya hesaplarımız, telefon ya da web sitemizi ele geçirmek, adımıza hesaplar açmak.
Karşı taraf üzerinde kontrol ve güç oluşturmak maksadıyla, kişinin isteği dışında cinsel ilişkide bulunmak veya zararlı cinsel davranışlara zorlamaktır. Cinsel şiddet tanımadığımız kişiler tarafından yapılsa da çoğu zaman ev içi cinsel şiddet de yaşandığını biliyoruz. Kadınlar cinselliğin bir tabu olarak kabul edilmesinden kaynaklı ya da kendilerini suçlu hissettikleri için bildirim yapmayabiliyorlar.
 • Tecavüz ve taciz etmek,
 • Kişinin rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlamak,
 • Cinsel içerikli şakalar ve görsellere maruz bırakmak.
 • Cinsel organlara zarar vermek,
 • Hamile kalmaya ya da kürtaja zorlamak,
 • Sex işçiliğine zorlamak,
 • Teşhircilik yapmak ya da pornografi izlemeye zorlamak,
Flört şiddeti, flört ilişkisinde eşlerden birinden diğerine beraberlikleri sırasında veya beraberlikleri bittikten sonra yönelen duygusal, fiziksel ve cinsel saldırganlık eylemleri. Romantik yakın ilişki şiddetinin bir alt tipi olarak sınıflandırılan bir şiddet türüdür. "Flört ilişkisinde şiddet", "flört içi şiddet", "sevgili şiddeti", "yakın partner şiddeti" ve "güvensiz / sağlıksız ilişki" gibi kavramlarla da ifade edilir. Her yaştan bireyin flört ilişkisi içerisinde karşılaşabileceği bir saldırganlık şeklidir ancak evlilik öncesi ilişkide ortaya çıkması sebebiyle 13-23 yaş arası gençleri kapsayan bir sorun olarak düşünülür.
 • Ne giymesi, ne konuşması, ne yapması gerektiğini söylemek,
 • Kişiyi korkutmak, aşağılamak,
 • Kıskançlık davranışları göstererek başkaları ile olan ilişkilerini kısıtlamak,
 • Cinsel ilişki , yakınlık için zorlama,
 • Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı içinde zorlamak,
 • Fiziksel şiddet uygulamak,
Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, tehdit ve şantaja başvurmak gibi yollarla bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma durumudur. Eylemi gerçekleştiren kişi karşı tarafta korku uyandırmayı, ona gözdağı vermeyi ve kendisini güvensiz hissetmesini hedefler. Israrlı takibe maruz kalan kişi genelde dijital şiddete de maruz kalmış olabiliyor. Israrlı takip tanıdığımız biri tarafından geleceği gibi hiç tanımadığımız biri tarafından da olabiliyor.
 • Takip etmek,
 • İşyerinde ya da evinin olduğu beklemek,
 • Sebepsiz olarak karşısına çıkmak,
 • Telefon internet gibi yerlerden sürekli ulaşmaya çalışmak,
 • Duygusal olarak etkilemeye çalışmak,
 • Ayrılınan eşin ya da sevgilinin sürekli izlemesi, araması ısrarlı takiptir.