Kadın Zamanı'ndan Bakış

Li cîhanê bi sedan komar, bi hezaran ziman û di van komaran da polîtîkayên cur bi cur yên zimên hene û her komar di warê perwerdehî û…
İstanbul Sözleşmesi; kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesi için yöntemleri belirleyen en kapsamlı…
Deprem, sel, ekonomik kriz, salgın gibi afet dönemleri birçok insanı olumsuz yönde etkileyen kaynakların yetersiz kaldığı, kaynaklara…
Kentleşme ve sanayileşme öncesi toplumda üretimin büyük bir kısmı ev içinde gerçekleşip, herkes üretime katılırdı. Ancak üretimin evin…