Bileşeni Olduğumuz Platformlar

Kadınlar Birlikte Güçlü

28 Ocak 2017’de bir araya gelen kadınların ve kadın örgütlerinin 8 Mart ve 25 Kasım çalışmalarının kampanyasını yürüten örgütleyen platformdur

Eşik

İstanbul Sözleşmesine yönelik saldırılara karşı mücadele eden 300’ü aşkın örgüt – platformdur.

Sığınaksız Bir Dünya

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki deneyimleri paylaşmak, ortak politikalar saptamak, örgütler ve kurumlar arasında kalıcı bir iletişim ağı kurmak amacıyla oluşturulmuş bir platformdur.
 
 

Kadın Koalisyonu

Kadın Koalisyonu, kadınların toplumsal ve siyasal katılımını artırmak, güce ve şiddete dayalı, ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak amacıyla bir araya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur/örgütlenmedir. Kadın Koalisyonunun amacı kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ve dolayısıyla kaynakların dağıtımıyla ilgili karar alma süreçlerinde belirleyiciliklerinin güvence altına alınmasıdır.
 
 

Mülteci Dayanışma Platformu

Mülteci Dayanışma Platformu; özellikle kadın, çocuk ve LGBTİ+ gibi dezavantajlı grupları da gözeterek mültecilerin sorunlarını mesele edip gündemleştirir.