Misyon ve Vizyonumuz

Kadın Zamanı’ nın Vizyonu

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkardığı cinsiyet rollerinin getirdiği eşitsizliği ortadan kaldırmak, her türlü tahakküm karşısında duran, kadınların kendi yaşamlarında söz sahibi olduğu, özgür ve eşit koşullarda insan haklarından faydalanabilecekleri bir yaşam yaratmak.

Patriyarkayla sistematik bir hal alan şiddetle mücadele etmek ve şiddetten uzaklaşmak isteyen kadınların her türlü ötekileştirme ve ayrımcılıktan uzak; kendi kültürü, dini, dili ve kimliğiyle yaşadıklarını anlatabilecek dayanışma merkezi kurmak.

 

Kadın Zamanı’ nın Misyonu

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı tüm şiddet eylemleriyle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet konusunda toplumda duyarlılık ve farkındalık yaratacak faaliyetler gerçekleştirmek.  Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirme de dâhil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadına yönelik şiddeti önlemek için çalışmalar yapmak.

Kadınların sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanda güçlenmelerine, görünür kılınmalarına, tüm olanaklardan eşit biçimde yararlanabilmelerine ve bu bakış açısının ana akımlaştırılmasına destek olacak faaliyetler gerçekleştirmek.