İstanbul sözleşmesi kadınların yaşam güvencesidir!

-

İstanbul Sözleşmesi; kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesi için yöntemleri belirleyen en kapsamlı ve en güncel uluslararası sözleşmedir. Erkek şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğu her alanda kendini türleriyle var eder ve kadınlar, çocuklar, mülteciler, lgbti + ‘lar açığa çıkan şiddet türlerinin etki alanındadır. Sözleşme tam da burada “can simidi” olarak biz kadınların yaşam hakkı açısından hayati önemdedir.

İstanbul Sözleşmesinin ev içi şiddeti önlemekle ilgili kapsamlı maddeleri içermesi oldukça önemlidir. Ünvanı (baba, abi,patron, partner,…) farketmeksizin var olan erkek şiddetini önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında etkin kılmak sözleşmenin maddelerinin odak noktasıdır.

Savaş dönemlerinden de en çok etkilenen kadınlar ve çocuklardır.  Devletlerin kendi çıkarları neticesinde açığa çıkan özel savaş politikalarıyla beraber üniformalı şiddet kadınların katledilmesinin önünü açmaktadır. Sözleşmenin savaş ve silahlı çatışma durumlarında da geçerli olması kadına yönelik özel savaş politikalarını engellemeye yöneliktir.

Sözleşme maddeleri, ırk, din, ulusal veya sosyal köken farketmeksizin, medeni hal, göçmen olma durumu vb.  farklılıklara sahip bütün kadınlar için geçerlidir. Devletler, sözleşmenin yükümlülükleri kapsamında farklı ırk mensubu olan, devletin resmi dilini bilmeyip kendi anadilini konuşan ve şiddetten  bütünüyle kurtulmak isteyen mağdur kadına tercüman desteği sağlamak zorundadır.  Sözleşme bize farklılıklarımızla, renklerimizle, ana dillerimizle kendimizi ifade edebilme özgürlüğü sunar.

Devletin kadın politikaları sonucu sözleşmenin uygulanmaması ile beraber gün be gün kadın katliamlarının, kadına yönelik şiddetin artış gösterdiği bu yıllarda şiddetle mücadele biz kadınların hayatları açısından oldukça önemlidir. Kadın Zamanı Derneği olarak sözleşmenin uygulanmasına, devlet mekanizmasını işletmeye yönelik çalışmalar yapmak bizlerin öncelikleri arasındadır. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bizim, İstanbul Sözleşmesi kadınlarındır.

Diğer Yazılar

14/12/2021
Şiddet en temel ifadesi ile bir kişi veya toplum üzerinde tahakküm kurma davranışı olarak tanımlanabilir. Bireysel olarak kabul edilen bir eylem olsa da…
27/08/2021
Li cîhanê bi sedan komar, bi hezaran ziman û di van komaran da polîtîkayên cur bi cur yên zimên hene û her komar di warê perwerdehî û bikaranîna ziman da li…