GENEL KURUL DUYURUSU

-

Yönetim kurulumuz 12/04/2021 tarihinde yönetim kurulumuz dernek yerleşim yerinde toplanarak;


Derneğimiz 1.olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 18/06/2021 Cuma günü saat 14:00-17:00’de dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 26/06/2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine SMS ile bildirilmesine ve dernek web sitesinde duyurulmasına karar verilmiştir.

Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Tüzük Değişikliği
8) Dilek ve Temenniler 
8) Kapanış